Aloja

Pateicība par eglītes uzstādīšanu PII Auseklītī

Ziemassvētki ir laiks, kad ikviens no mums spēj sagādāt prieku un laimes mirkli otram. Kad gribas dalīties priekā, mīlestībā un labestībā  ar līdzcilvēkiem, īpaši ar bērniem.               

Pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Vilzēnu un Alojas pagalmos greznojas brīnišķīgi skaisti uzpostas egles. Ikreiz garām ejot, bērni priecājas par košajām gaismiņām un rotām eglītes zaros. Allaž skatiens paslīd zem eglītes zariem, jo tiek gaidītas paslēptās Ziemassvētku dāvanas.

Vissirsnīgāko paldies par egles kājas iebetonēšanu, egles uzstādīšanu un greznošanu sakām:

Indulim Pirītim, Jolantai Teterei, Artūram Zutim, Aigaram Onofrijčukam, Gitai Onofrijčukai, Kasparam Rozītim, Ērikam Rozītim, Vitautam Možvillo, Zandai Aderniecei un Dmitrijam Meļņičenko. Paldies vecākiem un bērniem, kuri piedalījās eglītes rotu gatavošanā. Pateicamies arī vecākiem par grupās sagādātajām eglītēm.Lāsma Lilenblate, Andris Zutis un Inguna Zute iepriecināja grupas “Taurenīši” bērnus, sagādājot un uzstādot spoguli grupiņās telpā.  Sirsnīgs paldies!

Lai mums visiem labiem darbiem un domām bagāts Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Atcerēsimies , ka  darot priecīgākus citus, arī paši kļūstam gaišāki.

 Priecīgus svētkus visiem,  kuri pamanās sēt prieku ikkatrā sirsniņā!

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus, ir jānes sevī prieks.

Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, ir jānes sevī uguns.

Tam, kurš grib palīdzēt, ir jābūt piepildītam ar mīlestību.

Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru, ir jārod miers savā sirdī.

                                    / Fils Bosmans /

Pirmsskolas izglītības skolotāja A. Sloka