Aloja

Alojas novada dome sveic svētkos!

Pār zemi viegli klājas sniegs,

Tik balts un bezgalīgi liegs.

Lai prieks un mīlestība silta,

Tev svētvakarā sirdi pilda!

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu!