Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolā notiks informatīva lekcija par remigrāciju

Nereti skolēns, nonākot jaunajā mācību vidē, klasē, skolā dažkārt jūtas neomulīgi, neērti, pat apdraudēti.  Kā palīdzēt? Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir dažādas zināšanas un prasmes un ar bērniem, kuriem nav nekādu zināšanu (kuri var nezināt uzņemošās valsts valodu, kā arī kādu citu Eiropas valodu)? Kā izvairīties no nejaušībām valodu mācīšanās situāciju izkārtojumā un to fragmentācijas? Kas liedz bērnam iekļauties vienaudžu grupā?


Lekcijas tēma: Skolēni ar dažādu mācīšanās pieredzi Latvijas skolās


Lekciju vadīs lektore-Latvijas Valsts aģentūras metodiķe ĒRIKA PIČUKĀNE

Norises vieta: Alojas Ausekļa vidusskolas 3.klases telpās(mazās skolas 2.stāvā)
Laiks: 10. janvāris, no pulksten 15:00 līdz 17:00

Pieteikšanās: Ineta, 25664166 

Projekta kopējais atbalsta finansējums: 8050 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada novembris – 2020. gada maijs

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām

Vairāk informācijas par projektu: http://rpr.gov.lv/remigracija/www.paps.lv