Aloja

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība SĒDE Nr. 2020-MT_29-1

Darba kārtībā:

1.  Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par grozījumiem Alojas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”  apstiprināšanu.

2.  Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu.