Aloja

Alojas Ausekļa vidusskola aizvadīta lekcija par remigrāciju

10. janvārī, Alojas Ausekļa vidusskolā, notika informatīva lekcija par remigrāciju un to, kā Latvijas skolās iekļaut bērnus ar dažādu mācīšanās pieredzi, kas iegūta citās valstīs. Sarunu vadīja Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne. Lekciju apmeklēja gan Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi. Sarunas notika brīvā gaisotnē, to laikā klātesošajiem bija iespēja cienāties ar karstajiem dzērieniem un dažādām uzkodām.


Saruna bija ļoti noderīga. Lektore dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem, kā strādāt ar šiem bērniem, kādus materiālus var atrast arī aģentūras mājaslapā, – pastāstīja Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece Ineta Lopenova.

Vidusskolā šobrīd mācās pieci bērni no četrām ģimenēm, kas nesen atgriezušās Latvijā pēc laika, kas pavadīts Lielbritānijā. Bērnu latviešu valodas prasme ir atšķirīga, bet tas apgrūtina arī citu mācību priekšmetu apguvi. Tāpat jādomā, kā viņiem iekļauties vienaudžu lokā. – Ļoti liels atbalsts ir tas, ka varam šiem skolēniem organizēt papildu mācību stundas latviešu valodā, ir palīgskolotājs un – ja nepieciešams – arī logopēds, – uzsvēra I. Lopenova. Viņa kopā ar vidusskolas direktori Inu Šternfeldi iepriekš apmeklēja Rīgas Pļavnieku pamatskolu, kur mācās ne tikai latviešu bērni, kuru vecāki atgriezušies no ārzemēm, bet arī cittautiešu atvases, kuri pārcēlušies uz dzīvi Latvijā.

Lekcija bija viena no aktivitātēm projektā Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām. Šajā projektā iesaistījusies arī Alojas novada dome. – Reizi mēnesī tiekamies ar pašvaldības pārstāvjiem, jauniešu lietu speciālisti, lai pārrunātu projekta aktivitātes, idejas, kā iedrošināt atgriezties no ārzemēm tos novadniekus, kuri šaubās, – pastāstīja I. Lopenova. Ir iecere izveidot bukletu, kurā būs apkopota informācija par atbalstu, kādu viņiem sniedz pašvaldība un kādu skola – ar papildu stundām, palīdzību adaptēties, atšķirīgu vērtēšanu. Vēl iecerētas intervijas ar skolēniem, kuri atgriezušies, jo viņu pieredze un sajūtas varētu noderēt citiem, arī sarunas ar ģimenēm.

Informāciju sagatavoja: Laila Paegle (laikraksts Auseklis)

Foto: Aiva Miškovska