Alojas administrācija

Par parakstu vākšanas vietām un laikiem tautas nobalsošanas ierosināšanai

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Plašāka informācija

Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā parakstu vākšanas vieta tautas nobalsošanas ierosināšanai: Alojas kultūras nams, Jūras ielā 13, Alojā.

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās: 9:00 – 13:00

Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās: 15:00 – 19:00

Spēkā esošās attiecīgo likumu redakcijas:
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums
Par pašvaldībām

Instrukcijas:
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu
Parakstu vākšana ārvalstīs tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu

Lai rosinātu tautas nobalsošanu, parakstu vākšanā līdz 14.februārim ir jāparakstās ne mazāk kā vienai desmitajai daļai no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, tas ir, 154 868 vēlētājiem.