Aloja

Atzīmēta Alojas Mūzikas un Mākslas skolas 25 gadu jubileja

Sestdien, 25. janvārī, par godu Alojas Mūzikas un Mākslas skolas (MMS) 25 gadu jubilejas sarīkojumam pulcējās Alojas novada iedzīvotāji un citi mūzikas un mākslas draugi. Svinīgā gaisotnē Alojas MMS direktore Laila Ulmane, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale pateicās par nozīmīgo pedagogu ieguldījumu jauniešu attīstībā.

Šovakar mēs svinam Alojas MMS 25.gadu dzimšanas dienu! Tomēr skolas darbība aizsākās krietni pirms oficiālā dibināšanas laika – tas bija 1989. gads, kad Limbažu Mūzikas skola nodibināja filiāli Staicelē un pirmo skolotāju vidū biju arī es. 1992.gadā, kad Limbažos tika pieņemts lēmums pārtraukt filiāles finansēšanu, mācību centrs no Staiceles pārcēlās uz Aloju, jo Alojas pašvaldība uzņēmās mācību finansēšanu un piešķīra telpas dažādās vietās – skolā, kultūras namā, ugunsdzēsēju biedrības un pienotavas mājās. Tika uzņemti jauni audzēkņi. Alojas bērni agrāk uzsāktās mācības Limbažu Mūzikas skolā turpināja Alojā. Tas tā notika pateicoties Alojas pašvaldības vadītājam Raimondam Ziedonim Ģīmim, – ar skolas raibo vēsturi dalījās un iepazīstināja klātesošos Alojas MMS direktore L. Ulmane.

Alojas kultūras namā svētku koncerta laikā izskanēja esošo MMS audzēkņu muzikālie sveicieni, klātesošos priecēja arī skolas absolventu priekšnesumu. Pasākuma laikā skolotājas Lindas Bēces vadībā tapa
vizuāls zīmējums, ko veica Madara Ulme un Megija Kreitūze. Koncertā dzirdējām skolas pūšamo instrumentu ansambli, kura sastāvā piedalījās absolventi – Katrīna Mētriņa, Elīna Krūmiņa un Megija Rudzīte, saksofonu trio, kori, klavieru ansambli, koklētāju un ģitāristu ansambļus un solistus-Jūliju Kirilko, Eniju Bernhardi, Mariju Alisi Jenču, Jāni Nauri Čukuru un Rūdolfu Roļskiju.  

Pēc muzikālajiem priekšnesumiem sekoja pirmo MMS skolotāju sveikšana, pedagogu uzrunas un labu vēlējumi. Pateicības vārdus, ziedus, kā arī īpaši izgatavoto dāvanu saņēma skolotāji: Ija Rudzīte, Tamāra un Imants Klīdzēji, Inese Mētriņa, Irēna Graviņa, Elita Kalnbērza, Liena Vildere, Daina Mūrniece, Anita Roļskija, Elīna Atslēga un Sandra Lagzdiņa. Sarīkojuma laikā tika godināts arī kādreizējais pilsētas priekšsēdētājs Raimonds Ziedonis Ģīmis, pateicoties Ģīmja kungam Alojas MMS var svinēt savu 25 gadu dzimšanas dienu.

Savukārt LNKC Atzinības raksti tika pasniegti skolotājiem Olgai Ābelei, Jānim Ansonam, Anitai Āriņai, Inatrai Vaļickai. Ar Pašvaldības atzinības rakstiem par radošu un ilggadēju darbu tika godināti: skolotāji Daina Grīnberga, Agra Jankovska, Gaļina Birkava, Aleksandrs Jasjukevičs, Ieva Veide, Anna Jefanova un saimniecības daļas vadītājas Ginta Ottersone, kā arī skolas direktore Laila Ulmane. Ar MMS pateicībām un atzinības rakstiem tika sumināti: pedagogi Linda Bēce, Verners Lazdāns, Silva Vēja un apkopēja Svetlana Tinkuse.

MMS svētkos sveica tuvākiem kaimiņi – Staiceles MMS, Limbažu MMS, Alojas Ausekļa vidusskola, AMMS Atbalsta biedrības pārstāve Ineta Miezīte, Alojas kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne, Ozolmuižas pamatskola, Alojas dārzniecība un uzņēmēja Ira Rudzīte, Aprūpes nama pārstāve Inese Lāčauniece un Lienes Vilderes vokālais ansamblis Relako, kapella Ziemeļmala, dāvājot skanīgu priekšnesumu. Bet mākslas skolas priekšnesumā apsveikumu dzimšanas dienā skolotāja Vernera Lazdāna vadībā uzzīmēja Amanda Kuģe un Estere Kate Frīdenfelde.

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā Es gribu uzzīmēt Latviju, pēc svētku koncerta visi tika aicināti cienāties ar Alojas MMS 25. jubilejas gardo svētku torti.

Teksts un foto:

Regīna Grosa