Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/06 “Caurteku nomaiņa Alojas pagastā”

Publicēts 05.02.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 12. februārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv