Aloja

Alojieši pilsētas 28.dzimšanas dienā pateicās no sirds

Te satiekas jūrmalas vēji

Ar dziesmu , ko Zilaiskalns sāk

Ar liepām, kas teiksmaini žūžo

Ar ozoliem lepni kas šalc.

Ar šiem pilsētas himnas vārdiem 1.februāra vakarā skatītāju piepildītā kultūras nama zālē iesākās ikgadējais Alojas pašdarbības kolektīvu koncerts pilsētas dzimšanas dienā. Pirms 28 gadiem, 30. janvārī, valdība Alojai piešķīra pilsētas statusu. Tāpēc šo dienu svinam kā pilsētas dzimšanas dienu, lai gan Alojas kā apdzīvotas vietas vārds rakstos minēts jau pirms 570 gadiem. Pilsētniekus svētkos sveica Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Rihards Būda: Šodien Alojai dzimšanas diena. Alojai jau 28 ! Dzimšanas dienas  ir reizes, kad atceramies visu gaišo un ne tik gaišo, kas bijis līdz šim. Atceramies paši sevi ,savu pilsētu un savu vietu tajā. Aloja nav tikai nosaukums vai teritorija. Aloja ir cilvēki- katrs un ikviens, kas to mīl un uzskata par savu, kas piedalās tās veidošanā un priecājas par tās izaugsmi un atpazīstamību. Mēs neesam liela pilsēta  ar plašu rūpniecību, bet mēs lepojamies ar to, ka mums ir  čakli darba darītāji, braši dziedātāji, dejotāji, sportisti un talantīgi bērni, kas Alojas vārdu iznes pasaulē. Protams, nekad nevar būt viss izdarīts, nekad viss neapmierinās, vienmēr gribēsies,  lai ir labāk, bet darbojoties  visiem kopā, pilsēta lepni varēs nest savu vārdu. Sveicu svētkos!

Kopā ar alojiešiem svētku vakarā bija arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Uzrunājot klātesošos, viņš akcentēja, ka Alojai 2020. būs daudzu jubileju gads. Nozīmīgākā no tām – novadnieka, dzejnieka Ausekļa 170.dzimšanas diena, ko svētkos “Gaismu sauca” svinēsim 19.septembrī. Pirms 110 gadiem par lauksaimnieku ziedotajiem līdzekļiem tika uzcelts nams, kurā jau 75 gadus darbojas Alojas kultūras nams. Nozīmīgi svētki šogad arī deju kolektīviem- “Sānsolim”- 20, bet “Rasai”- 15 gadu jubilejas. Valdis Bārda kultūras nama kolektīvam dāvināja krāsainu ziedu pušķi ar vēlējumu, lai tikpat krāsains un norisēm dažāds būtu iestādes jubilejas gads.

Šogad koncerta nosaukums bija “Paldies no sirds!”. Turpinot tradīciju, aicinājām alojiešus  ieteikt pateicības saņēmējus par paveiktajiem labajiem darbiem. Saņēmām 26 pieteikumus un koncertā sirsnīgi sveicām nominantus, dāvinot liepziedu smaržas sveci ar pateicības rakstu.

Darba kolēģes PII “Auseklītis” Zanda, Līga un Kristiāna pateicās Līgai Bergai par dāvāto mīlestību, smaidu, atbalstu un padomiem.

Alojas pilsētas bibliotēkas pateicība Inatrai Vaļickai par mākslas skolas audzēkņu darbu izstāžu rīkošanu, Gintai Šmelei par aktīvu bibliotēkas simbola – pūcīšu izstādes papildināšanu un Jānim Birkmanim par savu interesanto kolekciju izstādīšanu apskatei bibliotēkā.

Alojas veselības aprūpes centra iemītnieki sirsnīgi pateicās Dacei Prikazai par sirds siltuma ieadīšanu cimdos un zeķēs, Mārītei Kočānei, Arvīdam un Jānim Ozoliem par dāvātajām garšīgajām un veselīgajām dārza veltēm.

Par nenovērtējamu ieguldījumu, idejām un līdzdalību skolas vides uzlabošanā Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicās Inetai Miezītei- biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” valdes priekšsēdētājai. Ineta Miezīte sirsnīgi sveica novada uzņēmējus, kas vairākus gadus finansiāli atbalstījuši viņas iecerētos projektus: Jāni Garanču (“Aloja-Starkelsen”, SIA), Valdi Možvillo (“Tēraudiņi”, SIA), Māri Siktāru (“Draugu dārzs”, SIA), Māri Miezīti (“MIKS D”, SIA), Didzi Dubru (“AD celtnieks”, SIA), Egilu Viļumsonu ( “ALEWOOD” SIA), Sandri Kalniņu ( “Marko K”, SIA), Edgaru Eglīti (“upeslaivas.lv”, SIA). Sirsnīgi uzņēmējus sveica vidusskolas 3.-6.klašu deju kolektīva “Resgalīši” dejotāji un vadītāja Maija Drozda, jo pateicoties uzņēmēju atsaucībai kolektīvs saņēma jaunus tautas tērpus.

Inga Mauriņa- Kaļva paldies no sirds teica Inesei Veinbergai un Indrai Celmiņai par alojiešu aktivizēšanu cīņai par finansējumu vidusskolas remontam. Paldies arī Inetai Laizānei par neatlaidību un uzņēmību 7.-9.klašu deju kolektīva “Avotiņš” izveidošanā un sagatavošanā skatei, lai dejotāji, nu jau profesionāla vadītāja, Ričarda Jerāna vadībā varētu pretendēt uz dalību šovasar gaidāmajos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Anita Krūmiņa pateicības saņemšanai ieteica Ingu Mauriņu-Kaļvu un Alvi Bondaru par iedvesmošanu un atbalstu darba telpu remontam šķiroto atkritumu savākšanas punktā.

Inese Veinberga, Indra Celmiņa un Ungurpils parks pateicās čaklajai Mārītei Eglītei par aktivitāti parka sakopšanas talkās.

Ungurpilieši ir pateicīgi smaidīgajam pirts saimniekam Aigaram Feldmanim par pirts gara veselības un možuma uzturēšanu.

Everitas Silmales pateicība aprūpes nama “Urga” vadītājai Sandrai Fiļipovai, kas 40 gadus rūpējas, lai nama iemītnieki un darbinieki justos droši un neatlaidīgi veido skaistu un mājīgu vidi gan telpās, gan parkā.

Biedrības “Alojas seniori” biedri pateicās biedrības vadītājam Broņislavam Lapkovskim par biedrības darbības aktivizēšanu, jaunu biedru piesaisti un sadarbības veidošanu ar novada senioriem.

Pateicības koncertā piedalījās Alojas Ausekļa vidusskolas zēnu vokālais ansamblis, ģitāristi Rūdolfs Āboltiņš un Andreass Meļņičenko, vadītāja Anita Roļskija; Alojas Ausekļa vidusskolas 1.-2.klašu un 3.-6.klašu deju kolektīvi “Resgalīši”, vadītāja Maija Drozda; solisti, Alojas mūzikas un mākslas skolas ģitāristi, Jānis Nauris Čukurs un Rūdolfs Roļskijs, pedagogs Aleksandrs Jasjukēvičs; sieviešu vokālais kvartets “Tik un tā”, vadītāja Maruta Gaugere; kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Dzīpariņš” un senioru deju kolektīvs “Rasa”, vadītāja Liana Ozoliņa; 7.-9.klašu deju kolektīvs “Avotiņš” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis”, vadītājs Ričards Jerāns; jauktais koris “Ale”, solisti Mārtiņš Ulmis un Māris Grīnbergs, diriģente Agra Jankovska.

Īpaši sirsnīgi koncerta noslēgumā izskanēja visu dalībnieku dziedātā dziesma “Silta sirds”. Kultūras nama direktore Ineta Laizāne aicināja klātesošos turpināt darīt labu, jo, darot mazas lietas no sirds, tās kļūst lielas. Labie darbi nav tikai finansiāla palīdzība – tie var būt vienkārši smaids vai mīlestībā pasniegta roka. Tas ir pa spēkam ikvienam! Pateicoties dejotājiem, dziedātājiem un mūziķiem par uzstāšanos, rosināja koncerta skatītājus būt aktīviem un turpmāk iesaistīties kādā no Alojas pilsētas pašdarbības kolektīviem!            

Teksts: Ineta Laizāne

Foto: Sintija Sīle