Aloja

Meteņu diena PII Auseklītis

Zvani skan, suņi rej,

Es pie loga skatīties;

Pilns pagalms metenīšu,

Ar zirgiem sabraukuši.

Alojas Pirmsskolas izglītības iestādi „Auseklītis” 6. februārī apciemoja Metenis, lai lustīgi atzīmētu gadskārtu svētkus. Šogad Metenis ar bērnu palīdzību vēlējās noskaidrot, kāds gadalaiks mūs aplaimos. Lai uzzinātu vai pie mums atnāks pavasaris vai paliks ziema, Metenis atnesa virvi un ierosināja bērniem sastāties divās komandās – tiem, kuriem patīk pavasaris un tiem, kuriem patīk ziema, velkot virvi noskaidrojām, ka tiem, kuriem patīk pavasaris ir vairāk un spēcīgāki. Šoreiz uzvarēja pavasaris, kurš drīz vien mums ļaus, mūsu sakņu dārziņā izaudzēt milzīgas kāpostgalvas, jo ticējums vēsta, ka „Meteņos jāveļ sniega bumbas, lai tik pat lielas kāpostgalvas augtu”. Sniega ārā nebija, bet gudrais Metenis ierosināja velt vingrošanas bumbas, lai mums būtu lielas jo lielas kāpostgalvas.

Metenis pastāstīja ticējumu –„Ja Meteņos vējains laiks, tad būs auksts pavasaris”, bet atjautīgais Metenis neļāva mums vējā stāvēt un aicināja kopīgā dejā. Bērni Metenim noskaitīja sagatavotos dzejoļus un iemācīja Metenim jaunu dziesmu. Meteņu diena neizpalika bez šļūkšanas no kalna un zelta pogas meklēšanas.

Latviešu ticējums vēsta, ka „Ja Meteņos sauss laiks, tad būs ražīgs gads”. Tā kā nepamanījām ne lietus piles, ne sniega pārslas, tad novēlam visiem ražīgu gadu.

Teksts: Pirmsskolas izglītības skolotāja Sandija Eglīte

Foto: Vineta Vītola