Aloja

Kā kļūt par labu draugu

Šodienas nodarbībā Alojas pilsētas bibliotēkas “pūcīte”, kopā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem, raisīja sarunu par tēmu – kā kļūt par labu draugu. Secinājums, visiem bērniem ir vajadzīgi draugi, taču jāiemācās iegūt draugus un saglabāt šo draudzību.

Ieklausoties grāmatiņas “Kā kļūt par labu draugu” lasījumā, “pūcīte”, skolotāja Anita un bērni diskutēja – kas ir draudzība, kā iedraudzēties, kā būt draugam, kā saglabāt draudzību un, kā tad draugi nerīkojas. Visi klātesošie nonāca pie kopīga secinājuma, ka, lai iegūtu draugus, tev pašam ir jābūt draugam. Tas nozīmē – dalīties, prast nogaidīt un būt godīgam. Izturēties pret draugiem tieši tā, kā vēlies, lai izturētos pret tevi.

Nodarbību noslēdza radošā meistarošana, šoreiz – krāsaina papīra tārpiņa pagatavošana. Jāteic, ka darbiņš tika veikts enerģiski, dažiem no bērniem tārpiņš nebeidza vien stiepties garumā, veidojās gluži vai simtkājis.

“Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību.

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Foto: Anita Ķirse, S.Frīdenfelde