Aloja

Alojas novada skolu Skatuves runas konkursam 10-gade

Katru gadu februāris ir laiks, kad Alojas novadā uz mirkli satiekas Vinnijs Pūks, Minkāns un slavenais pīlēns Tims, Pepija Garzeķe, Tince un Mazais Mikiņš ar saviem lielajiem darbiem, tur vienuviet blēņas, labie darbi, brīnumi un piedzīvojumi. Tas viss kopā tik dažāds kā Imanta Ziedoņa Krāsainās pasakas. Tas ir tad, kad Alojas novadā notiek  Skatuves runas konkurss.

Šogad 21. februārī pasākums notika jubilejas noskaņās, jo šī bija 10. reize, kad novada skolu skolēni satiekas konkursā. Konkursā piedalījās 20 dalībnieki, kuru sniegumu vērtēja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, amatierteātru “Man patīk…” un “Fabrika” režisore, Vilzēnu tautas nama vadītāja Aira Lapkovska, Vilzēnu tautas nama bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Knaģīši” režisore, Novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere un  Skatuves runas konkursa 2011 uzvarētāja vidusskolēnu grupā Liene Bodniece (Liepiņa). Lienei konkursa laikā bija iespēja atkal iejusties konkursanta lomā, nolasot I. Ziedoņa dzejoli “Ceļā”, ar kuru viņa uzstājās konkursā 2011. gadā.

1. klašu grupā konkursā piedalījās Staiceles pamatskolas skolniece Marta Leimane (skolotāja Inga Lāce). Viņas sniegumu žūrija novērtēja kā ļoti labu, piešķirot 1. vietu.

2.- 3. klašu grupā piedalījās 9 dalībnieki. 1. vietu žūrija piešķīra Alojas Ausekļa vidusskolas 2.a klases skolniekam Artim Jānim Janišonim (skolotāja Lāsma Volksone), 2. vieta – Staiceles pamatskolas 2.klases skolniecei Baibai Mežulei (skolotāja Baiba Eglīte), 3. vieta – Alojas Ausekļa vidusskolas 2. a klases skolniecei Ievai Vīķei (skolotāja Lāsma Volksone).

4. – 6. klašu grupā  vislabāk veicās Staiceles pamatskolas 4. klases skolniecei Dacei Štemerei (skolotāja Maija Andersone), kura konkursā piedalās ceturto reizi un ceturto reizi iegūst 1. vietu. Dalīta 2. – 3. vieta šajā klašu grupā Alojas Ausekļa vidusskolas 5.b. klases skolniekam Gustavam Slotiņam (skolotāja Ineta Lopenova)  un 6.klases skolniecei Evelīnai Vanagai (skolotāja Līga Kokina). Evelīna Skatuves runas konkursā  līdz šim piedalījusies 5 reizes, četrās no tām iegūstot pirmo vietu.

7. -9. klašu grupā, kuru pārstāvēja tikai zēni,  konkurence bija vissīvākā, jo visu četri dalībnieku uzstāšanās bija līdzvērtīgas. Tomēr žūriju ar savu sniegumu  visvairāk pārliecināja Alojas Ausekļa vidusskolas 8.b klases skolnieks Rūdolfs Roļskijs (skolotāja Smaidīte Rudzīte), viņam 1. vieta. Dalīta  2. – 3. vieta Staiceles pamatskolas 9. klases skolniekam Viesturam Titovam (skolotāja Silva Jansone) un Alojas Ausekļa vidusskolas 8.b klases skolniekam Matīsam Piģēnam (skolotāja Smaidīte Rudzīte).

Konkursa 10 gados žūrija ir noklausījusies un novērtējusi 344 priekšnesumus. visu laiku populārākais autors, kura darbi runāti konkursā, ir Imants Ziedonis( 29 priekšnesumi), tāpat dalībnieku vidū populāri ir arī Māras Cielēnas darbi un latviešu tautas pasakas un teikas.

Bez Daces un Evelīnas, kuras ir absolūtās novada Skatuves runas konkursa līderes, ir vēl dalībnieki, kuri konkursā uzvarējuši vairākkārt. Trīs reizes uzvarējis Valters Jānis Stumps, pārstāvot Ozolmuižas pamatskolu (2015., 2016., 2017.g.), Aleksis Oskars Strauts, pārstāvot Staiceles vidusskolu (2011., 2012., 2013.g.), Kristiāna Aivija Viļumsone (2011., 2013., 2014.g.), pārstāvot Alojas Ausekļa vidusskolu.

Konkursa reģiona skatē, kas notiks Cēsīs 4. martā, Alojas novadu šogad pārstāvēs visu klašu grupu 1. vietu ieguvēji.

Lai veiksmīga uzstāšanās mūsējiem Cēsīs!

Sagatavoja:

Alojas novada domes

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Ilze Kapmale

Foto: Monta Meldere