Aloja

Remigrācijas projekta ietvaros tiek veidota cilvēkstāstu sērija

2019. gada 29. oktobrī Alojas novada pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions noslēdza vienošanos par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” , kurš tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju. Alojas novadam šajā konkursā tika  piešķirts finansējums 8050 eiro apmērā, kas tiek novirzīts aktivitātēm, kuras vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

Projektā paredzētas dažādas aktivitātes un viena no tām ir interviju un īsfilmu veidošana par cilvēkiem, kuri ir remigrējuši no ārzemēm. Šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi, kad intervijas tiks publicētas un varēs uzzināt, kā Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Ineta Lopenova aci pret aci sastapusies ar pasaules mēroga slavenībām –  Eminem, Madonna, grupu Kings of Leon, kamēr strādājusi Īrijā, kā pilnas slodzes māmiņa Kristīne Zeme, iepazinusi veselības aprūpes sistēmu Anglijā un uzņēmēja Ilze Ozola savu ikdienu vadījusi Ziemeļamerikas augstākajā virsotnē Denali nacionālajā parkā.

Intervijās un īsfilmās, cilvēki tiek aicināti stāstīt par iemesliem, kādēļ devās projām no Latvijas, ko darīja ārzemēs, cik ilgu laiku pavadīja ārpus mūsu valsts robežām, kādas bija būtiskākās atšķirības starp dzīvi šeit un ārvalstīs. Tāpat tiek vaicāts, kādu atbalstu remigrējušie saņēma atgriežoties savās mājās, un kādu atbalstu būtu vēlējušies saņemt.

Cenu aptaujas rezultātā tika izvēlēta zemākā cena un slēgts līgums ar mūsu pašu Alojas novada jauniešu domes jauniešiem – Andreju Vaičuku un Kristeru Vaivodu. Puiši šobrīd aktīvi strādā, lai līdz šī gada maijam samontēto gala rezultātu varētu parādīt plašākai sabiedrībai. Pagaidām ir nofilmēti trīs remigrējušo personu stāsti, bet arī citi Alojas novadā dzīvojošie remigranti tiek aicināti dalīties ar savu stāstu – intervijas vai īsfilmas veidā, par pavadīto laiku ārvalstīs, sazinoties pa e-pastu prese@aloja.lv.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī citas aktivitātes –  tiks organizētas divas aktivitāšu dienas remigrantu ģimenēm ar bērniem, apzinot remigrantu vēlmes. Tiks rīkoti pirmsskolu, skolu pedagogu un sociālo darbinieku apmācību kursi par darbu ar remigrantu bērniem, to adaptāciju mācību procesā un skolas vidē. Tiks veidoti bukleti par remigrantu iespējām Alojas novadā, Rīgas plānošanas reģionā un Latvijā kopumā, par dažādu informācijas pieejamību, kontaktpersonām, atbalsta pasākumiem un iespējām, un tie tiks izvietoti dažādās sabiedriskajās vietās.  Tāpat Alojas novada domes pārstāvji plāno tikšanos ar latviešiem ārpus valsts robežām, kurās informēs par pieejamajām iespējām un atbalstu dzimtenē. Projekta ietvaros janvāra sākumā Ērikas Pičukānes vadībā notikusi lekcija “Skolēni ar dažādu mācīšanās pieredzi Latvijas skolās” .

Informācija par cilvēkiem, kuri ir atgriezušies, nekur nav pieejama, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus uzrunāt sev pazīstamos remigrantus, lai sekotu līdzi informācijai par piedāvātajām aktivitātēm un iespēju pastāstīt savu stāstu plašākai sabiedrībai.

Sagatavoja: Monta Meldere