Aloja

6.klases skolēni pieņem izaicinājumu piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā

Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīvu 2017. gadā visā Latvijā pirmo reizi tika uzsākta 5.- 6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensība, kurā šogad iesaistījās 20 Alojas Ausekļa vidusskolas 6.klases skolēni.

Skaļās lasīšanas sacensība tiek rīkota ar mērķi – pilnveidot skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru lasīšanai, kā arī, lai rosinātu un veicinātu skolēnu lasītprieku un interesi par grāmatām.

26.februārī Skaļās lasīšanas sacensība 6.klasei noritēja pirmajā kārtā vietējā mērogā – Alojas pilsētas bibliotēkā. Katra dalībnieka uzstāšanos un izvēlētās grāmatas fragmenta 3 minūšu lasījumu vērtēja tiesneši (skolotāja Ineta Lopenova, dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa un bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde) pēc noteiktiem kritērijiem, aizpildot vērtēšanas veidlapu, kas šajās sacensībās bija ļoti svarīgi, jo tiesnešu uzdevums – izvirzīt vienu labāko lasītāju uz reģionālā pusfināla konkursu, kurš 11.martā norisināsies Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Visiem klātesošajiem tika dota iespēja dzirdēt 20 lielisku stāstu fragmentus no dažādām grāmatām, kas adresētas 11-12 gadus veciem lasītājiem, tādējādi rosinot klātesošajos arī interesi kādu no šīm grāmatu izlasīt.

Skaļās lasīšanas sacensībā, ievērojot visus konkursa noteikumus, pārliecinoši uzvarēja Markuss Sipko, gūstot iespēju piedalīties reģionālajā pusfinālā, lai savukārt nokļūtu līdz nacionālajam finālam, kas noritēs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vēlam Markusam veiksmi!

Labu uzstāšanos rādīja un godalgotas vietas saņēma konkursa dalībnieki – Evelīna Vanaga (2.vieta), Tomass Rolovecs (3.vieta), Gunita Džaparova (4.vieta) un Helēna Možvillo (5.vieta). Iesaistoties šajā konkursā, katrs no 20 dalībniekiem bija tikai ieguvējs, gūstot lasīšanas meistarību un labu pieredzi, saliedējoties kopīgā lasīšanas aktivitātē.

Paldies skolotājām Liānai Lilenblatei-Sipko un Līgai Kokinai par sadarbību šī konkursa ietvaros!

Sarmīte Frīdenfelde/Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja S.Frīdenfeldes foto