Aloja

Notikušas jau trīs Biznesa izmēģinājumu laboratorijas aktivitātes

Biznesa izmēģinājumu laboratorija ir Vidzemes augstskolas iniciēts projekts, kurš jau vairākus gadus ir noticis Vidzemes Augstskolā. Taču jau otro gadu Alojas novada domei ar Vidzemes augstskolu ir veiksmīga sadarbība. Sadarbības rezultātā Biznesa izmēģinājumu laboratorijas aktivitātes tiek organizētas kopīgi gan Vidzemes Augstskolā, gan Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA. Aktivitātēs piedalās gan interesenti no Vidzemes augstskolas puses, gan Alojas novada iedzīvotāji, kā arī citu novadu interesenti.

2020. gada Biznesa izmēģinājumu laboratorijas ietvaros ir notikušas jau trīs nodarbības. Pirmajā nodarbībā “Ievads uzņēmējdarbībā” lektore Vita Brakovska galvenokārt rosināja dalībniekus domāt “ārpus rāmja”, tādejādi veicinot jaunu ideju rašanos, kuras varētu noderēt arī kā biznesa ideja. 3.marta nodarbībā “Vizuālā komunikācija mārketingā”, kura notika Vidzemes Augstskolā, katram dalībniekiem bija iespēja izstrādāt savu vizuālo konceptu, kurš tika veidots ar datora programmas palīdzību lektores Ilzes Ložas vadībā. Bet trešajā nodarbībā “Iedvesmas stāsti” dalībnieki iedvesmojās no uzņēmējām – Ingas Mauriņas-Kaļvas un Ievas Kreišmanes. Vēl dalībnieki ieguva noderīgu informāciju no  Valmieras Biznesa inkubatora vadītāja Jurģa Priedīša par biznesa inkubatoru darbību un iestāšanos kādā no inkubatoru piedāvātajām programmām.

Dalībniekiem priekšā ir vēl divas nodarbības un noslēguma pasākums, kurā būs jāprezentē savu biznesa modeli.

Teksts un foto

Sabīne Stūre