Aloja

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai samazinātu koronvīrusa “COVID-19” izplatību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) no šī gada 23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē visās 30 teritoriālajās nodaļās. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka visi iepriekšējie pieraksti PMLP pakalpojumu saņemšanai ir atcelti.

Šāds lēmums pieņemts, lai samazinātu turpmāku vīrusa izplatīšanos. Diemžēl atsevišķi mūsu klienti ir ignorējuši valstī izsludinātās ārkārtas situācijas drošības prasības, tajā skaitā 14 dienu pašizolēšanos dzīvesvietā pēc atgriešanās no vīrusa skartajām valstīm, tādējādi apdraudot ne tikai PMLP klientu apkalpotāju drošību un citus klientus, bet Latvijas sabiedrību kopumā.

Saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem Latvijas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka gadījumā, ja dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments ārkārtējā stāvokļa laikā ir izmantojams personas identificēšanai. PMLP var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.

Problēmsituāciju risināšanai saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazināties ar tuvāko PMLP nodaļu. Kontaktinformācija pieejama Pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī izvietota klātienē pie nodaļām.

Ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz 2020. gada 13. martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies pēc 2020.gada 13.marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar iepriekšminēto uzturēšanās atļauju vai vīzu. Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedzami elektroniski, apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai sūtāmi pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400, vai sazināties pa e-pastu mn@pmlp.gov.lv.

Elektroniskai saziņai ar PMLP iedzīvotāji ir aicināti lietot oficiālo elektronisko adresi (e-adrese) vai sūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv, kā arī izmantot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Ar e-parakstu saistītajos jautājumos aicinām sazināties ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC), savukārt papildus informāciju par e-paraksta izmantošanu un e-mobile aplikācijas lietošanas iespējām var iegūt tīmekļvietnē www.eparaksts.lv.

Gadījumos, ja persona vēlas izmantot e-pakalpojumus un nezina, vai ir aktivizēti e-paraksta sertifikāti, informāciju var saņemt, zvanot pa tālruņa numuru 67219244.

PMLP informē, ka iestādes oficiālajā tīmekļvietnē www.pmlp.gov.lv tiks publicēta svarīga informācija par sniegto pakalpojumu pieejamības iespējām steidzamos un neatliekamos gadījumos.

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219561