Aloja

Iepirkums Nr. AND 2020/02/ERAF “Aprīkojuma un iekārtu iegāde sociālās rehabilitācijas centra izveidei”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35857