Aloja

Alojas novada dome nodrošinās atbalstu ēdināšanā pārtikas paku veidā

Alojas novada dome 3. aprīļa ārkārtas sēdē lēmusi par atbalsta sniegšanu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijās laikā.

Lai palīdzētu Alojas novada domes izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ģimenēm, Alojas novada dome lēmusi ārkārtējās situācijas laikā izglītojamam nodrošināt pārtikas paku divas reizes kalendārajā mēnesī. Šajā atbalsta programmā ietvertas gan trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, gan daudzbērnu ģimenes, gan ģimenes, kas pašreizējā situācijā nonākušas grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Ar pārtikas pakām nodrošinās:

  • Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 1.-4. klases izglītojamos, kā arī 1.-4. klases izglītojamiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);
  • Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 5-6 gadus vecumu sasniegušus bērnus, kuri nesaņem ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādē;
  • Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 5.-12. klases izglītojamos, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm; kā arī ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (pēc saņemtās informācijas un apstākļu izvērtēšanas, kā arī vecāku iesnieguma saņemšanas);

Lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, lūgums sazināties ar sociālā dienesta vadītāju Janu Beķeri, tālrunis: 64031220, 29476711 vai rakstot e-pastu: socdienests@aloja.lv, jana.bekere@aloja.lv

Alojas pilsēta un pagasts: Sociālā darbiniece Elīna Strode 64020442, 29243319, elina.strode@aloja.lv;

Staiceles pilsēta un pagasts: Sociālā darbiniece Ļena Vinogradova 64035402, 26331197, lena.vinogradova@aloja.lv;

Braslavas pagasts; Sociālā darbiniece Sigita Muķele Bernharde 64031006, 2950852, sigita.mukele.bernharde@aloja.lv;

Brīvzemnieku pagasts: Sociālā darbiniece Elīna Strode 64031002, 25617714, elina.strode@aloja.lv

Pirmās pārtikas pakas, ja izdosies sakārtot visus organizatoriskos jautājumus, ģimenes varēs saņemt jau nākamnedēļ, 9. aprīlī. Par datumiem, kad pakas tiks piegādātas informācija sekos, tādēļ lūdzam vecākus sekot līdzi Alojas novada domes sniegtajai informācijai!