Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/20 “Ģimenes ārsta kabineta atjaunošanas darbi un pandusa izbūve”

Publicēts 16.04.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 24. aprīlim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

6. pielikums – Būvprojekts

PĀRTRAUKTS