Aloja

Neskatoties uz pandēmijas negatīvo ietekmi, Alojas novada uzņēmēji darbinieku skaitu nesamazina!

Lai noskaidrotu Alojas novada uzņēmumu darbību ārkārtējas situācijas laikā, tika veikta uzņēmumu aptauja. Aptaujā uzņēmumi savas atbildes varēja iesniegt no 3. aprīļa līdz 23. aprīlim. Aptaujā piedalījās 40 respondenti jeb uzņēmumi. Aptauja bija anonīma.

Izvērtējot aptaujas rezultātus, var teikt, ka COVID-19 izraisītā ekonomiskā krīze Alojas novada uzņēmumus ietekmē. Salīdzinoši maz tiek ietekmēta darbinieku skaita samazināšana. Aptuveni ceturtdaļai uzņēmumu pat ir nepieciešams papildus darba spēks, kas pamatā ir saistīts ar sezonas darbu uzsākšanos. Tomēr nedaudz vairāk kā pusei uzņēmumu ir plānots, ka samazināsies vai jau samazinās uzņēmumu darbības apjomi, kas noteikti ietekmēs apgrozījumu. Lai mazinātu darbības apjomu kritumu, teju ceturtdaļa uzņēmumu plāno vai jau diversificē savus produktus vai pakalpojumus veidojot gan jaunus, pilnībā atšķirīgus, gan piedāvājot papildinošos produktus vai pakalpojumus. Neskatoties uz to, ka uzņēmumus negatīvi ietekmē ekonomiskā krīze esošie valsts un pašvaldības atbalsta instrumenti pamatā netiek izmantoti. Taču vairāk kā pusei aptaujāto uzņēmumu būtu nepieciešami papildus atbalsta pasākumi, kuri pašreiz netiek veikti. Uzņēmumi arī deva savus ieteikumus papildus atbalsta pasākumu izveidošanai un veikšanai.

Vairāk informācijas par aptaujas datiem var apskatīt šeit: Uzņēmumu aptaujas pārskats

Alojas novada dome pasakas visiem uzņēmumiem, kuri veltīja savu laiku, lai atbildētu uz aptaujas jautājumiem un sniegtu informāciju par pašreizējo situāciju uzņēmumā, kā arī deva savus ierosinājumus, lai uzlabotu situāciju un pārvarētu ekonomisko krīzi.

Informāciju sagatavoja:

Sabīne Stūre