Alojas administrācija

Meža attīstības fonds pieņem iesniegumus AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai

Meža attīstības fonds līdz 2020. gada 28. maijam pieņem iesniegumus AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai, lai veicinātu meža nozares ilgtspējīgu attīstību.

Projektu atbalsts izglītības un zinātnes jomā tiek realizēts šādās mērķprogrammās:

  • Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība;
  • Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi;
  • Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, t.sk. sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;
  • Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas.

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, tāpēc projektu iesniedzēji aicināti ievērot  projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus. Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus. 

Dāvinājuma (ziedojuma) projektu iesniegumus jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) vienā no sev ērtākiem veidiem:

  • klātienē darba dienās jebkurā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrā ar norādi: “Mērķziedojumam no AS “Latvijas valsts meži”. Informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama LAD mājas lapā,
  • sūtot vēstulē pa pastu uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981, ar norādi – “Mērķziedojumam no AS “Latvijas valsts meži”,
  • parakstītu elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu,
  • iesniedzot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā, līdz izsludinātā termiņa darba dienas beigām.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2020. gada 30. decembris.

LVM ziedojuma Meža attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Kopsavilkums par finanšu līdzekļu izlietojumu

Projekta izpildes pārskats

Projektu vērtēšanas kritēriji