Aloja

Apstiprināts 12. klašu eksāmenu grafiks, bet 9. klasēm eksāmenu nebūs

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Šodien valdība lēma par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klašu absolventiem šogad eksāmeni nenotiks, bet vidusskolu absolventiem eksāmeni būs. 12. klašu audzēkņiem eksāmeni notiks no 2. jūnija līdz 7. jūlijam, bet obligāti būs tikai trīs eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

 • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
 • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
 • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

 • Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā;

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
 • informātikā – rakstu daļa notiks 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30. jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24. jūliju.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā” skatāmi Ministru kabineta tīmekļvietnē.