Aloja

Alojas novada pašvaldība papildina Salacas upes baseinu ar 3671 taimiņu

Zemkopība ministrija 2020. gada 17. aprīļa sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Lai veicinātu licencētu makšķernieku attīstību un tūristu piesaisti, Alojas novada pašvaldība 12.05.2020 noslēdza Līgumu ar zivju audzētavu “Kārļi” par 3671 taimiņu iegādi un to ielaišanu Salacas upes baseinā!

Kopā zivju audzētavas vadītāju Jāni Balodi, Valsts Vides Dienesta inspektoriem Jāni Brantu un Tomu Arnavu, Alojas novada domes attīstības nodaļas darbinieces Aiva Miškovska un Jana Mošura taimiņus ar laba vēlējumiem palaida upē!

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 8603.53 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 7744,50 EUR.

Būtiski uzsvērt to, ka Salacas baseina taimiņi tiks strikti apsargāti, jo Zemkopība ministrija 2020. gada 2020. gada 28. un 29.aprīļa sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā”. Šī projekta ietvaros Alojas novada dome iegādāsies 4 meža, nakts redzamības kameras, lai Staiceles pagasta pārvaldei un Pašvaldības policijai būtu iespējas apsargāt Salacas upes teritoriju un sodīt maluzvejniekus.

Sagatavoja A. Miškovska