Aloja

Iepirkums Nr. AND 2020/05 “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūve sociālajai mājai Alojā, Ausekļa ielā 3A”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38568