Aloja

Aicinām aizpildīt aptauju par Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas prioritātēm 2021.-2027. gadam

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt Igaunijas-Latvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. Aptauju īpaši aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. Pārrobežu programmas pārstāvji norāda, ka atbildes ir būtiski saņemt gan no tiem, kuriem ir jau pieredze Igaunijas-Latvijas pārrobežu projektu īstenošanā, gan arī no tiem, kas savus spēkus vēl nav izmēģinājuši.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: “Aicinu iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas-Latvijas programmas iniciatīvā un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm! Domāju, ir svarīgi veidot stratēģiskus un jēgpilnus dokumentus, kas atbilst sabiedrības redzējumam un vērtējumam. Aizpildot aptauju, katrs no Jums būs iesaistījies savas dzīvesvietas, reģiona un Latvijas attīstībā, kā arī uzņēmējdarbības, infrastruktūras uzlabošanā. No mūsu aktivitātes ir svarīgs, kurus ceļus gala rezultātā uzlabos, tāpēc aptaujas ceturtajā jautājumā, lūdzu, kā vissvarīgāko norādīt  PO3 (iii).”

Sniegtās atbildes tiks apkopotas un analizētas, lai noteiktu nākamās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas stratēģiskos mērķus 2021.-2027. gadam. 

Aptauju latviešu valodā aicinām skatīt šeit: https://ej.uz/EstLat_2021-2027_LV 

Atbildes būs iespējams iesniegt līdz 5. jūnijam.

Vairāk informācijas: https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021-2027