Aloja

Nosacījumi tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai pēc ārkārtējās situācijas beigām

Šā gada 9. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas cita starp nosaka arī turpmākās darbības nosacījumus tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tāpēc arī tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri (MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēna prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, turpmāk tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina ne mazāk kā 4 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. Visi citi iepriekš ieviestie ierobežojumi tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek atcelti.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildu jānodrošina, ka:

 • tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 4 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
 • ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 8 apmeklētājiem, kas nav vienas  mājsaimniecības locekļi;
 • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
 • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00.

“Ņemot vērā, ka veiksmīgi tiekam galā ar situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā, pienācis laiks straujāk mazināt ierobežojumus uzņēmējdarbības aktivizēšanai sabiedriskās ēdināšana sektorā. Priecājos, ka šodien valdībā panācām vienošanos pagarināt darba laiku ēdināšanas uzņēmumiem līdz plkst. 2.00, taču vienlaikus valdībā neguva atbalstu mans priekšlikums atcelt nosacījumu nodrošināt ne mazāk kā 4 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. Uzskatu, ka uzņēmumiem ir noteiktas arī citas sociālās distancēšanās prasības apmeklētājiem pie galdiņiem, kas nodrošinās drošu klientu apkalpošanu. Līdz ar to ceru, ka, nākamajā reizē lemjot par ierobežojumu mazināšanu, 4 m2 nosacījums uz vienu apmeklētāju tiks atcelts,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Vienlaikus norādām, ka MK noteikumos definētas prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot personu skaitu dažādos laika periodos, kā arī nosakot vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm u.tml.

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

 • no š.g. 10.-30. jūnijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās un 300 cilvēki ārtelpās;
 • no š.g. 1.-31. jūlijam vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100  cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārtelpās;
 • no š.g. 1.-31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārtelpās.

Būtiski norādīt, ka noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus. Tāpat atcelta ierobežojošā norma par pasākuma norises laiku, taču ir jāveic regulāra telpu vēdināšana, un joprojām jāievēro noteiktā darba laika prasība – ne agrāk kā plkst. 6.30 un ne vēlāk kā plkst. 2.00.

Vienlaikus, organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:

 • ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;
 • jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;
 • uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

Detalizēti ar MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Vienlaikus norādām, ka līdz ar ārkārtējās situācijas beigām spēku zaudē Ministru kabineta 07.05.2020 rīkojumā Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie ierobežojumi  un uz tā pamata izdotie ekonomikas ministra 2020. gada 20. marta rīkojums Nr.1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” un Ekonomikas ministra 2020. gada 30. marta rīkojums Nr.1-6.1/2020/55 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās”.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv