Aloja

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 2 ceturksnī

Alojas novada dome saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu ir veicis Alojas novada domes budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2020. gada 2. ceturksnī summā EUR 121,50, lēmums Nr. 248 (protokols Nr. 10 34 #).

Alojas novada dome informē, ka saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu,  25.1 panta 2. punktu Alojas novada dome dzēš nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas 35,69 EUR apmērā, lēmums Nr. 247 (protokols Nr. 10 33#).