Aloja

Noslēdzies pašvaldības izsludinātais NVO ideju konkurss

Noslēdzies Alojas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkurss, un Alojas novada domes 26. jūnija sēdē ir apstiprināti konkursa rezultāti. Konkursā tika saņemti trīs pieteikumi, kurus, saskaņā ar konkursa nolikumu, izvērtēja vērtēšanas komisija. Šogad nolemts, ka pašvaldības finansējumu (500 eiro) saņems visi trīs pieteikumu iesniedzēji.

Jauniešu biedrība “Pivālind”. Projekts: “Čakla bij’ man māsiņa…”

Projekta mērķis: Staiceles kultūras mantojuma, unikālo tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, nodrošinot pēctecību un radot visiem iedzīvotājiem pieejamu kultūrvidi. Projekta galvenais uzdevums: gūstot pieredzi, mācoties no citiem labo praksi, sekmēt mazpilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk dzīves vietai.

Projekta īstenošanas periods: 05.07.2020.-31.12.2020.

Biedrība “Alojas radošais kluba “Liepale””. Projekts: “Aloja – rīta zvaigznes pilsēta!”

Projekta mērķis: Projekta izveidotie objekti atgādinās par mūsu novadnieka dzejnieka Ausekļa 170 gadu jubileju un par dzejnieka paustajām idejām. Ausekļa zīme vides objektos veicinās tās izmantošanu pilsētas vizuālajā tēlā arī nākotnē. Auseklis ir ne tikai mūsu pilsētas, bet visas mūsu tautas pašapziņas simbols. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās jaunu prasmju apguvi Alojas pilsētas iedzīvotājiem, piesaistot arī jauniešus un seniorus.

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2020.-30.09.2020.

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”. Projekts: “Fototehnikas iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai”

Projekta mērķis: Iegādājoties jaunu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu fototehniku, izglītības iestāde sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem varēs kvalitatīvā veidā dokumentēt un atspoguļot dažādas ar izglītību, kultūru, sportu un sabiedrības līdzdalību saistītas norises, popularizējot izglītības iestādi un Alojas novadu. Skolai būs plašākas iespējas veidot un saglabāt skolas vēsturi, veidot kvalitatīvus foto un  video materiālus.

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2020.-31.12.2020. 

Paldies projekta iesniedzējiem par radošām un pārdomātām idejām konkursu pieteikumiem, kā arī Alojas novada dome vēl veiksmi projekta ideju īstenošanā!