Alojas administrācija

Jāņu laiks un erudīcijas spēles “Prāta mežģis 2020” Brīvzemnieku pagastā

Brīvzemniekos, tāpat kā citur, kultūras dzīve lēnām atgriežas ierastajos ritmos. Ar Tautas nama pašdarbības kolektīvu piedalīšanos aizvadīts Alojas novada gadatirgus “ Kroņa andele”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “OZOLI”  priecēja kupli sanākušo publiku ar Jāņa Purviņa danci “Palaid puķīti pa dambi”, tāpat amatierteātris izsmīdināja visus ar Mārītes Zvirgzdiņas skeču “Pie daktera” . Paldies vadītājām Sandrai Nāzarei un Neldai Bailītei Irmejai par radošumu un izdomu kā saturēt kolektīvus un īstenot mēģinājumus attālināti! Tāpat vokālie ansambļi “SONUS” un “NOTIŅAS”  vadītājas Kristīnes Freimanes Semjonovas vadībā turpināja dziedāt visu jūniju!

Ar skanīgu ielīgošanu apbraukājām visas lielākās apdzīvotās vietas pagastā: Ozolmuižā, Buivā, Puikules stacijā, Puikulē. Brīnišķīgu dziesmu izpildījumu sniedza vokālā apvienība “ Projekts 5 Jāņi” no Aizkraukles, Janai un Jānim Uzulniekiem personīgi. Īpašā izpildījumā skanēja  vispopulārākā Čikāgas piecīšu Līgo dziesma “Līgo, māmiņ, līgodama” Andra Mucenieka priekšnesumā. Pateicoties siltajam laikam varējām īstenot visas ieceres. Tā kā Līgo pasākumu un balli īpašo apstākļu dēļ nerīkojām, tad iedzīvotāju uzmundrināšanas nolūkā ielīgošanu rādījām netradicionālāku kā parasti. Liels paldies apvienībai “Jawas Draugi” un Ivetai Briedei, Pārslai Zeidmanei , Baibai Čakstei, kā arī SIA “Seni auto” un Jurim Bērziņam personīgi par noformēšanu, rotāšanu un  pasākuma kuplināšanu ar auto GAZ, kurā varējām radīt stilizētu skatuvi. Mobīlās skatuves priekšrocība – iespēja piestāt un koncertēt jebkurā netradicionālā vietā, pagalmā. Tā arī šoreiz darījām: Ozolmuižas parkā, Puikules stacijā pie mājām, Buivā pie “Lazdu” mājām un Puikulē arī zaļajā laukumā pie lielajām mājām. Pateicību pelnījuši visi pagasta un iestāžu darbinieki , kuri nepaguruši  piedalījās teritorijas sakopšanā un noformēšanā svētkiem, daudz vairāk kā ietverts katra amata aprakstā!

Par šī pusgada dižāko pasākumu izvērtās erudītu konkurss “Prāta mežģis” , kurš norisinājās četrās kārtās. Erudītu spēles Brīvzemnieku pagastā notika pirmo reizi. Tas bija pārbaudījums gan man kā uzdevumu un atbilžu sagatavotājai, gan komandām rodot viņuprāt pareizās atbildes. Sacensība izvērtās tiešām spraiga, spēki līdzvērtīgi, līdz pat beidzamajiem jautājumiem jebkura no komandām varēja būt uzvarētāja! Piedalījās “Zeltslotiņu partija” no Viļķenes, “ Purezera fanu klubs”, “Zinām,ka nezinam” un “Superkomanda” no Puikules. Gandarījums, ka šādos izglītojošos pasākumos iesaistās ģimenes pat vairākās paaudzēs: Vladimirovu ģimene, Mauriņu ģimene. Paldies visām četrām komandām, kuras neizlaida nevienu kārtu! Visās kārtās bija jautājumi par Brīvzemnieku pagastu un Alojas novadu. Bija gan nopietni jautājumi par matemātiku, fiziku, ķīmiju, astroloģiju, gan atjautības uzdevumi, tautas dziesmas un mīklas, gan ātrie jautājumi. Piemēram “Kurš ir slavenā citāta “būt vai nebūt, tāds ir jautājums” autors?”  vai “No kādas masas gatavo Jāņu sieru?” vai arī “ Cik bišu dzīvo vienā saimē?”.  Protams, konkursa gaitā korekcijas ieviesa pandēmija… un tā plānotais Finišs īstenojās svētdien, 28.jūnijā nevis 4.maijā kā sākotnēji bija paredzēts. Neskatoties, ka svētdiena, ka karstākais vasaras darbu laiks laukos, visas komandas ieradās pilnos sastāvos un draudzīgā atmosfērā sacentās ar vislielāko nopietnību! Balvas nodrošināja biedrības “Attīstība plus” un “LSK Naktsvijoles”.  Uzvarētāji šoreiz izrādījās visi, jo galvenās balvas ieguvēji “Purezera fanu klubs” ar savu balvu dāsni dalījās ar visiem, un tā jau šajā vasarā visi brauks kopējā ekskursijā uz Alūksnes pusi, tikai jāvienojas par datumu! Dzirdot atsauksmes, varu izdarīt secinājumus: uzzinājām daudz jauna, pasākums bija aizraujošs, jāturpina! Ar kopēju foto un kliņģera baudīšanu visi šķīrāmies, lai atkal satiktos jaunajā sezonā!

Novēlu visiem pašdarbības kolektīviem, erudītu komandām, visiem skatītājiem, klausītājiem un atbalstītājiem izbaudīt vasaru, kārtīgi atpūsties, uzkrāt enerģiju jaunajai darba sezonai!

Sagatavoja:

Ziedīte Jirgensone,

Puikules tautas nama vadītāja