Aloja

Apstiprinātas atbalsta programmas nodarbinātības sekmēšanai eksportējošiem un tūrisma uzņēmumiem

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 14. jūlijā apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas nodarbinātības sekmēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai nodarbinātības sekmēšanai eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem.

Atbalsta programmu kopējais finansējums ir 70,2 milj. eiro, t.sk. 51 miljoni eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem un 19,2 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares komersantiem. Plānots, ka abu programmu ietvaros atbalsts varētu tikt sniegts aptuveni 7700 uzņēmumiem un 80 000 nodarbināto.

Atbalsta programmas administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Pēc atbalsta programmu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju LIAA informēs par pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņu.

Atbalstam uzņēmumi varēs pieteikties līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu (mazinot administratīvo slogu, LIAA izstrādās vienotu iesnieguma veidlapu). Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un izmaksās atbalstu uz uzņēmuma kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu.

Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem

Atbalstam varēs pieteikties eksportējoši uzņēmumi:

  • kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019.gadā sasniedza vismaz 1 miljons eiro;
  • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;
  • kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas  kompensēšanai uzņēmējs saņems 25% apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā.

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem

Atbalstam varēs pieteikties tūrisma nozares uzņēmumi:

  • kas līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši šādiem NACE kodiem:

5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās,

5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās,

5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība,

5590 Pārējo apmešanās vietu darbība;

5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi,

5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma,

5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi,

5630 Bāru darbība,

7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings,

7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi,

7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi,

7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi,

7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības,

8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi,

9004 Kultūras iestāžu darbība

9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība,

9329 Cita izklaides un atpūtas darbība;    

  • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30 %;
  • kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas  kompensēšanai uzņēmējs saņems 30% apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā.

Detalizēti atbalsta programmu nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos, kas publicēti Ministru kabineta tīmekļa vietnē:

Avots: MK mājalapa 
https://www.mk.gov.lv/