Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/45 “Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai doktorāta un pandusa izbūvei Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts 14.07.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 17. jūlijam plkst 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

PĀRTRAUKTS