Aloja

Alojas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (20/07/2020)

2020. gada 20. jūlijā, plkst. 13.00, Jūras ielā 13, norisināsies Alojas novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:

1.  Par Degvielas iegādi Alojas novada domes vajadzībām

2.  Par finansējumu telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē

3.  Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā lietas ierosināšanai par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmei.