Alojas administrācija

30.jūlijā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 30.jūlijā plkst. 15.00, “Puikules pamatskola”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063 (Puikules kopienas centrs “Puikules muiža”).

Darba kārtība:

  1. Informācija par Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību METSEPOLE- METSEPOLE valdes loceklis Hermanis Juzefovičs;
  2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  3. Aktualitātes uzņēmēju vidū – Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  4. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv