Aloja

Būvprojekta izstrāde finiša taisnē

2019.gadā tika veikti iepirkumi  Vīķu muižas, kā arī tās teritorijā esošās saimniecības ēkas un teritorijas labiekārtošanas projektēšanas darbiem. Abos iepirkumos Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Campaign”. Līgums tika noslēgts 2020.gada 6.martā. Šobrīd projektēšanas darbi ir finiša taisnē, tiek precizētas nianses un gatavošanās Būvprojekta ekspertīzei.

Projekta ietvaros tiks veikta pašvaldībai piederošā Vīķu muižas slimnīcas ēkas pielāgošana grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem, Vīķu muižas teritorijā esošajā saimniecības ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiks radīti labvēlīgi apstākļi, lai saturīgi pavadītu laiku, saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus un iegūtu ikdienai noderīgas prasmes, kas, savukārt, dos iespēju labāk iekļauties sabiedrībā. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks izveidots Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Alojas sporta hallē, Alojas pilsētā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris līdz 2021. gada decembris

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Alojas novadā. Personām ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja apgūt  sociālās prasmes un tiks dota iespēja kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, iekļauties darba tirgū.

Finansējums:  Kopējās indikatīvās projekta izmaksas ir 1 382 496,31 EUR, tai skaitā ERAF finansējums –  558 855,42 EUR.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja A. Miškovska

Attēlu autori : SIA “Campaign”