Aloja

Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus izteikt viedokli

Izglītības un zinātnes ministrija turpina Latvijas jauniešu aptauju 2020, kurā izzina jauniešu viedokli par tādām tēmām kā līdzdalība, Eiropas Savienības iespējas, nepieciešamais atbalsts attīstībai. Aptaujas gaitā gūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā, kā piemēram, veidojot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.

Piedalīties aptaujā http://dialogs.jaunatneslietas.lv/#/ līdz 30. septembrim iespējams gan individuāli, gan veidojot grupu sesijas. Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no trim tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jautājumi par jauniešu informētību par Eiropas Savienību (ES) un tās piedāvāto iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” iespējams atbildēt uz jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu attīstībai.

Aicinām dalīties ar aptaujas saiti http://dialogs.jaunatneslietas.lv/ un tēmturi #jaunietisrunā sociālajos tīklos un citos informācijas kanālos.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.”

Latvijas Pašvaldību savienības

Jaunatnes lietu speciāliste, sekretāre

Zane Zvaigzne

Tālrunis: +371675085

Mobilais t.: +37126895665

e-pasts: Zane.Zvaigzne@lps.lv