Aloja

Alojā notikusi plānošanas tikšanās ar programmas People Experiencing Poverty pārstāvjiem

Šī gada 16.jūlijā EAPN-Latvia PeP (EAPN-Latvia atbalsta programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību People Experiencing Poverty (PeP)) programmas pārstāvji no Rīgas Jānis Stjadja (EAPN-Latvia valdes loceklis, Dobeles invalīdu biedrība), Ilga Liepiņa (pasākumu koordinatore, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Valentīna Oļševska (biedrība “Olīvzars_Vedi”) un Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs “Ģimenes atbalsts”) bija ieradušies sadarbības plānošanas vizītē uz Aloju, kur tikās ar Alojas novada domes Dienas centra vadītāju Gunu Krūmiņu, Alojas novada Sociālā dienesta vadītāju Janu Beķeri un vadītājas vietnieci Lāsmu Lilenblati, Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietnieci audzināšanas jomā Inetu Lopenovu un SIA “Alewood” projektu vadītāju Violu Ķikuti.

Pasākuma laikā notika iepazīšanās ar Alojas novada iestāžu pārstāvjiem un turpmākās sadarbības plānošana. 2020.gada 14.augustā plkst.10.30 Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā notiks PeP programmas seminārs ģimenēm par pusaudžu motivācijas attīstīšanu “No kurienes motivācijai aug kājas?”, kuru vadīs psiholoģe Inga Dreimane.

Foto: Valentīna Oļševska