Aloja

No 17.augusta tiek mazināti ierobežojumi ēdināšanas uzņēmumiem, tirdzniecības centriem un konferenču rīkotājiem

Veicot grozījumus 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabinets š.g. 11. augusta sēdē lēma no 17. augusta mazināt atsevišķus noteiktos pulcēšanās ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un organizētiem pasākumiem, t.sk. kongresiem, konferencēm, dažādām svinībām, utt.

Pēdējā laikā nav atklāti Covid-19 saslimšanas gadījumi, kas konstatēti ēdināšanas uzņēmumos. Lai nodrošinātu iespēju šiem uzņēmumiem paplašināt savu darbību un dot pienesumu valsts ekonomikai, valdība lēma mazināt ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, palielinot cilvēku skaitu, kas var sēdēt pie viena galdiņa – no 17. augusta pie viena galdiņa iekštelpās var sēdēt 8 cilvēki, savukārt ārtelpās cilvēku skaita ierobežojums vairs netiek noteikts. Tāpat tiek samazināts uz vienu cilvēku nosakāmais kvadrātmetru skaits no 4 m2 uz 3 m2. Savukārt prasība nodrošināt 2 m distanci starp galdiņiem tiek saglabāta, jo nodrošinot 2 m distanci starp galdiem, starp sēdētājiem pie dažādiem galdiem tā ir tikai ap metru, kas ir minimāli pieļaujamā distance, lai mazinātu Covid-19 transmisiju.

Tāpat no 17. augusta kultūras, sporta, reliģiskās darbības vietu un ēdināšanas uzņēmumu darbība tiek atļauta līdz plkst. 2.00. Šis nosacījums saistībā ar ēdināšanas uzņēmumiem attiecas uz vietām, kur pamata pakalpojums ir ēdināšana un kur apmeklētājiem tiek šie pakalpojumi tiek sniegti  apkalpojot tos  pie galdiņiem.

Savukārt izklaides vietu, tai skaitā diskotēku un naktsklubu, kur pamatpakalpojums ir izklaide, piemēram, dejas, utml., darbība ir saistīta ar ievērojami augstu Covid-19 izplatības risku.  Tādēļ šo vietu darba laiks tiek saglabāts līdz plkst. 24.00, lai ierobežotu laiku, kad šādās vietās ar apgrūtinātu pulcēšanās ierobežojumu kontroli pulcējas cilvēki.

Lai nodrošinātu iespēju organizēt pasākumus plašākam cilvēku lokam, no 17. augusta iekštelpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem (pašreizējo 500 vietā), savukārt ārtelpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir līdz 3000 cilvēku. Lai vienkāršotu šīs normas piemērošanu, vairs netiek dalīti ierobežojumi cilvēku skaitam atkarībā no telpu platības – līdz 1000 mun vairāk. Tāpat līdz 3 msamazināts minimālās platības ierobežojums, kas jānodrošina uz vienu cilvēku (4 m2 vietā). Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums, ka cilvēku skaits, kas vienlaicīgi pulcējas konkrētā vietā, nedrīkst pārsniegt 50%, ko pieļauj konkrētās vietas kapacitāte. Minimālā platība uz vienu cilvēku 3 m2  tiek noteikta arī tirdzniecības centros un kultūras norises vietās.

Vienlaikus noteikts, ka saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem un pasākuma organizētājiem, kuru pasākuma norises laikā vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas laikā var pulcēties vairāk kā 500 cilvēku, gan iekštelpās, gan brīvā dabā, ir jāizstrādā pasākumu plāns Covid-19 izplatības ierobežošanai, paredzot cilvēku plūsmu plānošanu un citus pasākumus.

Tāpat MK lēma, ka no 17. augusta divu metru fiziskās distances un ne mazāk kā 3 m2 uz vienu personu telpā prasības neattiecas arī uz darījumu tūrisma pasākumiem kongresu centros un konferenču zālēs un ar minētajām vietām saistītajā ārtelpāja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Vēršam uzmanību, ka šajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām jānodrošina viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, personai jāievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījums. Ja šajos pasākumos tiek nodalītas personu grupu plūsmas, kas nepārsniedz 300 cilvēku katrā grupā, un netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās, pasākuma laikā var neievērot arī nosacījumu nodrošināt, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra.

Aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus rūpīgi ievērot visas noteiktās prasības, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatīšanos! Tāpat aicinām apmeklētājus ievērot visas šīs prasības, informēt sabiedriskās ēdināšanas vietu darbiniekus, ja tās netiek ievērotas, kā arī neapmeklēt tās vietas, kur tās netiek ievērotas vai kur notiek cilvēku drūzmēšanās!

Vienlaikus atgādinām, ka Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē vienkopus publicētas visas šobrīd spēkā esošās prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un prasības tirdzniecības uzņēmumiem.

Detalizēti ar grozījumiem MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Avots: mk.gov.lv