Aloja

Alojas novada pedagogu konference sniedz enerģiju jaunajam mācību gadam

Kā ierasts, augusta izskaņā Alojas novadā norisinājās pedagogu konference, lai atskatītos uz padarīto aizgājušajā mācību gadā un smeltos spēku un radošumu gaidāmajam darba cēlienam. Šogad, ņemot vērā situāciju, konference tika organizēta divās dienās. 

25. augustā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos uz kopīgu metodisko dienu pulcējās novada 22 pirmsskolas izglītības skolotāji. Metodiskajā dienā izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale informēja pirmsskolas skolotājus par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā, par gūto pieredzi un atziņām attālinātā mācību procesa organizēšanā pirmsskolā. Pirmsskolas skolotāji tika iepazīstināti  ar quizizz.com un kahoot.com izmantošanas iespējām mācību procesā pirmsskolā.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar kolēģu izstrādātajiem mācību materiāliem, apskatīt grupiņu telpas,  kā arī interaktīvā veidā iepazīt Vilzēnus.

Savukārt 26. augustā, Vilzēnu tautas namā, notika novada pedagogu konference, kurā piedalījās 38 novada skolu pedagogi, arī skolu direktori. Pasākumu, kā allaž, vadīja un ar motivējošiem vārdiem uzrunāja izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja I. Kapmale, kā arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: “Aizvadītā mācību gada beigas ir bijušas ar dažādiem pārsteigumiem un pārmaiņām, kas nākušas tikai par labu. Šodien, jautājot jebkuram skolēnam, vai ir gatavs jaunam mācību gadam, skolēns ar nepacietību saka: “Jā!” Šis tikai liek novērtēt to, cik svarīgas un noderīgas ir klātienes mācības un, protams, skolotāji.”

Tāpat konferences sākumā domes priekšsēdētājs V. Bārda, I. Kapmale un klātesošie ar ziediem un labu vēlējumiem pateicās Ozolmuižas pamatskolas direktorei Jutai Circenei par ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu.

Klātesošajiem informatīvu stāstījumu par aktuālo sniedza portāla “Uzdevumi.lv” pārstāvis Jānis Zariņš, kurš arī sveica skolas un to pedagogus, kuri iepriekšējā mācību gadā visaktīvāk darbojušies portālā. Skolu konkurencē, vērtējot skolotāju aktivitāti portālā, 1. vieta Lailai Ribai (Alojas Ausekļa vidusskola un Ozolmuižas pamatskola), 2. vieta Ilgai Elstei (Staiceles pamatskola un Ozolmuižas pamatskola), bet 3. vietā Smaidīte Rudzīte (Alojas Ausekļa vidusskola).

Toties otrā lekcija bija par ikvienam noderīgu un aktuālu jautājumu – minimālisms, ar ko pozitīvā un iedvesmojošā stāstījumā dalījās Andis Arnicāns. Pēc lekcijas muzikālo sveicienu sniedza muzikālā apvienība “Tevis dēļ”.

Sagatavoja: I. Kapmale, R. Grosa