Aloja

Augustā Ozolmuižā norisinājās Nacionālo bruņoto spēku militārās apmācības

No 15. līdz 28. augustam Alojas novada Ozolmuižā Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros norisinājās Mācību vadības pavēlniecības militārās mācības “Wise Adder 2020”. 

To laikā karavīri pilnveido Mācību vadības pavēlniecības apakšvienību spējas veikt valsts aizsardzības uzdevumus, sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, sagatavojot karavīrus, zemessargus un brīvprātīgos rezerves karavīrus valsts aizsardzības spēju uzturēšanā. 

Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā galvenās aktivitātes notika bijušās profesionāli tehniskās skolas apkārtnē un stadionā, un to laikā apvidū un pa ceļiem pārvietojās karavīri formas tērpos, kuri bija ekipēti ar ieročiem. Sadarbībā ar Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rotu notika arī militāro mediķu apmācība, lai trenētu Zemessardzes spēju cietušo evakuācijā, izmantojot medicīnisko transportu.

Mācību vadības pavēlniecības karavīri tikās ar Alojas novada pašvaldības pārstāvjiem, iesaistīja viņus mācību uzdevumu izpildē un sniedza atbalstu Brīvzemnieku pagastam, palīdzot pārvadāt darba galdus no Ozolmuižas.

Mācību organizētāji atzinīgi novērtēja Alojas novada pašvaldības amatpersonu un iedzīvotāju sniegto atbalstu un augstu vērtē Brīvzemnieku pagasta un it īpaši Ozolmuižas iedzīvotāju sapratni par ikdienas dzīves traucēšanu.

Alojas novada dome vēlreiz pasakās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem par veiksmīgo un efektīvo sadarbību šajā laika posmā.

Sagatavoja: R. Grosa

Foto: Ē. Kukutis