Alojas administrācija

Izveidota pirmā e-apmācību platforma Latvijā nevalstisko organizāciju vadības pamatu apguvei

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar 5 projekta partneriem, radījusi pirmo e-apmācību platformu “SCOPE” latviešu valodā, kurā dažādu mācību kursu ietvaros iespējams apgūt nevalstisko organizāciju (NVO) vadības pamatus. Neskatoties uz to, ka e-apmācību kurss galvenokārt paredzēts NVO, tas būs noderīgs arī mazā biznesa sektoram, sociālajiem uzņēmumiem, augstākās izglītības iestādēm, kā arī citiem interesentiem.

E-apmācību platforma ir divu gadu projekta rezultāts, kas izveidota ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora darbinieku, brīvprātīgo kapacitāti un pilnveidot viņu prasmes. Īpašs uzsvars tiek likts uz mazu organizāciju darbinieku izglītošanu un zināšanu pilnveidi. Tā kā e-apmācības notiek tiešsaistē, ikvienam iespējams sev ērtā laikā, vietā un veidā apgūt e-apmācību platformas moduļus: organizācijas pārvaldība, riska, finanšu pamati, komunikācija un finanšu piesaiste.

Lai pārbaudītu e-apmācību satura kvalitāti un e-apmācību platformas pieejamību, platforma “SCOPE” tika izmēģināta divos posmos ar vairāk kā 200 testētajiem piecās partnervalstīs un testu rezultātā 98% respondentu atzina, ka ir ļoti apmierināti vai apmierināti ar programmas satura kvalitāti.

E-apmācību platformu jau ir gatava lietošanai, skatīt šeit, bet 15. septembrī norisināsies e-apmācību platformas “SCOPE” oficiālā prezentācija, kuras laikā tiks ne tikai plašāk stāstīts par e-apmācību platformu, tās moduļiem un izmantošanu, bet arī runāts par organizācijas iekšējās komunikācijas jautājumiem, kas ieņem  nozīmīgu lomu organizācijas veiksmīgā darbībā. Prezentācijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties iekšējās komunikācijas un mārketinga ekspertes Ieva Veidemane meistarklasē, kurā tiks aplūkotas tādas tēmas kā iekšējā projektu vadības un kampaņu komunikācija, visefektīvākie komunikācijas kanāli, iekšējās komunikācijas vadlīniju izveide u.c.

Lai piedalītos “SCOPE” e-apmācību platformas prezentācijā un meistarklasē, aicinām līdz 14. septembrim pieteikties šeit.

*“SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  projekts norit jau kopš 2018. gada, sadarbojoties partneriem no 6 ES dalībvalstīm: The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).

Projekts ticis īstenots, pateicoties Erasmus+ un Eiropas Komisijas izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta programmas finansējumam.  

Papildus informācija: www.nvo.lv

Anita Urkauska

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Pilsoniskā alianse

Tālrunis: +371 24245580

E-pasts: anita.urkauska@nvo.lv