Alojas administrācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājus starpnovadu projektu “Tālāk kopā”

Jaunatnes darbs vienmēr ir bijis saistīts ar nepieciešamību raudzīties nākotnē, tādēļ  Alojas novada jaunatnes darba komanda, ieraugot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludināto projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolēma organizēt sadarbību ar kaimiņu novadu, laikā, kad tiek plānota Administratīvi teritoriālā reforma. Tika atrasti sadarbības partneri Limbažu novada jauniešu centrā, un tika uzsākta projekta “Tālāk kopā” pieteikuma izstrādāšana.

Projekta “Tālāk kopā” mērķis ir izveidot ilgtermiņa mobilā un digitālā darba ar jaunatni sistēmu jaunajā administratīvajā teritorijā. Projektā plānotās galvenās aktivitātes ir pieredzes braucieni uz Brocēnu novadu, lai iepazītos ar to, kā tiek organizēts mobilais darbs ar jaunatni vietā, kur šāda sistēma jau ir izveidota.  Pieredzes brauciena laikā plānots apmeklēt Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru, kurā aktīvi tiek veikts digitālais darbs ar jaunatni. Pēc pieredzes brauciena plānots Limbažu un Alojas novada jauniešu forums “Tālāk kopā”, kura laikā tiks stiprināta individuālā identitāte, bet tai pat laikā apzināti jaunie izaicinājumi. Jaunieši un jaunatnes darbinieki domās par to, kur abi novadi atrodas šobrīd un kurp virzīties tālāk. Foruma laikā jaunieši tiks aicināti izteikt savu viedokli par digitālo darbu un sniegt savus ierosinājumus sistēmas izveidei, kas palīdzēs jaunatnes darbiniekiem plānot turpmāko darbu un sasniegt vairāk jauniešus, gan projekta laikā, gan pēc tā.

2021. gada vasarā plānota ideju nakts “Tālāk kopā”, kurā jaunieši tiks iepazīstināti ar nevalstiskajām organizācijām, viņu darbu un kopīgi tiks izstrādāta mobilā autobusa programma, maršruts un aktivitātes.  Pēc tam, kad būS izkristalizējies mobilā autobusa piedāvājums, tiks veikti divi testa braucieni – viens Alojas novada teritorijas ietvaros, viens Limbažu novadā. Projekta noslēgums paredzēts 2021. gada augustā,  Limbažu jauniešu dienas Rampa ietvaros, projekta dalībnieki ( jaunieši, jaunatnes darbinieki un NVO pārstāvji) prezentēs īstenotā projekta rezultātus, plašākai auditorijai, piedāvājot saturīgas un izglītojošas aktivitātes.

Projekta mērķa grupa: Alojas un Limbažu novada jaunatnes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un jaunieši vecumā 13 – 25.

Projekta rezultātā tiks izveidota mobilā darba un digitālā darba sistēma, tiks  veikta jauniešu sociālā iekļaušana, veicināts brīvprātīgais darbs un jauniešu līdzdalība,  kā arī atbalstītas jauniešu iniciatīvas un jauniešos veicināta izpratne par NVO darbību, nepieciešamību un nozīmīgumu.

26. maijā iesniegtais projekta “Tālāk kopā”, (identifikācijas nr.  VP2020/1.2.-1) pieteikums tika apstiprināts, mobilā un digitālā darba sistēmas izveidei piešķirot finansējumu 4300 eiro apmērā.

Sagatavoja: Monta Meldere

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros