Aloja

Iepirkums Nr. AND 2020/22 “Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūves projekta 2. un 4. kārta- teritorijas labiekārtojums ar gājēju ietvi, velo celiņu, stāvlaukumu un teritorijas satiksmes organizāciju”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45131