Aloja

24.septembrī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 24.septembrī plkst. 16.00, Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads, LV-4064 (Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka SALA).

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes Alojas novada domē- Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  3. Par Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšanu– Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
  4. Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020 atskats– Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
  5. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona:Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv