Aloja

Alojā atzīmēta dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas diena

Septembra mēnesī par godu dzejnieka Ausekļa 170. gadskārtai Alojas novadā norisinājās dažādas aktivitātes, bet 19. septembrī, dienu pēc Ausekļa dzimšanas dienas, svētkos “Gaismu sauca” gan novadnieki, gan viesi varēja baudīt svētku programmu, kas šogad bija gana krāšņa un piepildīta ar dažādiem notikumiem.

Jau augustā un septembra sākumā par godu Ausekļa jubilejai tika organizēti velo pārgājieni, kuru laikā dalībnieki devās uz dzejniekam nozīmīgām vietām – Ungurpils piemiņas vietu “Sīpolos”, Dikļiem un Limbažiem. Paldies Alojas novada biedrībai “Alojas seniori” par aktīvu dalību šajos izbraucienos un ikvienam, kurš iesaistījās! Tāpat par godu 170. gadadienai 18. septembrī un 19. septembrī, dodoties pārgājienā ar purva kurpēm, bija iespēja sagaidīt saullēktu purvā. Pārgājienus organizēja Ilze Ozola.

Svētkus “Gaismu sauca”, uzrunājot atnākušos, atklāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, arī šajā jubilejas gadā svētkus ar savu klātbūtni godināja Krogzemu dzimta. Sagaidot Ausekļa jubileju, tika izsludināts konkurss “Gaismu sauca, gaisma ausa”, tā laikā tika darināti dažādi pilsētas rotājumi ar auseklīša simboliku, kas svētkos papildināja pilsētvidi un priecēja iedzīvotājus. Pasākuma ietvaros tika apsveikti konkursa dalībnieki un žūrijas visaugstāk novērtētie darbi, ko izgatavoja – pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” “Ābolīši sārtvaidzīši”, Dana Arsenjeva “Gaismu sauca”, Alojas veselības aprūpes centrs “Auseklītis”, Laima Elstiņa “Auseklim 170”, Alojas Ausekļa vidusskolas 4. klase ar vecākiem un mākslinieku Ansi Siliņu “Mana Aloja”. Visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības un pildspalvu ar uzrakstu “Aloja – rīta zvaigznes pilsēta”. Konkurss tika organizēts projekta “Aloja – rīta zvaigznes pilsēta” ietvaros, projekta īstenotājs: biedrība “Alojas radošais klubs “Liepale””.

Dienas laikā svētku apmeklētājiem bija iespēja doties uz Ausekļa dzimto vietu “Sīpolos”, baudot literāro darbu stāstījumu, ko Dzejas autobusā sniedza dzejnieki Kristīne Vītoliņa, Gunta Ristameca, Gunta Grote-Majore, Kristofs Girgensons kopā ar Alojas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristiem. Paralēli šim notikumam, Alojas kultūras namā notika tikšanās ar mākslinieci Alisi Landsbergu. Viņu īpaši sveica Alojas mūzikas un mākslas skolas dziedātāji, izpildot Alises Landsbergas tēva, alojiešu novadnieka Arvīda Krastiņa komponēto dziesmu. Pēc tam tika atklāta Jāņa Bahmaņa veidotā izstāde “Caur gadsimtiem ar saules simbolu”, kas būs pieejama līdz 9. oktobrim.  Arī jaunajiem autoriem bija sarūpēta īpaša aktivitāte, tie varēja smelties iedvesmu un prasmes, darbojoties meistarklasē kopā ar komponistiem Selgu Menci un Ēriku Ešenvaldu, kā arī kordiriģenti Māri Skridi un jaunrades konkursa “Kas mēs bijām būsim, esam” koru diriģentēm.

Savukārt svētku noslēgumā tika atvērta jauna Ausekļa dzejas grāmata “Gaismas pils”, kas jau šobrīd pieejama Alojas novada bibliotēkās. Pēcāk Alojas Ausekļa vidusskola sporta halli pieskandināja dziedātāja Ieva Parša, koncertmeistare Herta Hansena,  Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris “SKAN” un Valmieras mūzikas skolas koris “SolLaRe”. Pēc koncerta dalībnieki pa sveču izgaismotu gaismas ceļu devās uz Alojas kapsētu, nolikt ziedus un sveces pie dzejnieka Ausekļa atdusas vietas.

Organizatori saka paldies: Valsts Kultūrkapitāla fondam, Alojas novada domei, Mārai Skridei, Annai Veismanei, Orestam Silabriedim, Ievai Paršai, Hertai Hansenai, Irēnai Zelčai, Rūdolfam Bērtiņam, Līgai Ivānei, Mārai Skridei, Selgai Mencei, Ērikam Ešenvaldam, Airai Birziņai, Ingai Neimanei, Alisei Landsbergai, Jānim Bahmanim, Kristīnei Vītoliņai, Guntai Ristamecai, Gunai Grotei-Majorei, Kristofam Girgensonam, Jurim Visockim, Līgai Moderniecei, Inesei Timermanei, Zandai Aderniecei, Sarmītei Frīdenfeldei, Gintai Ģērmanei, Lindai Bēcei, Vēsmai Ozolai, Antrai Ozolai, Gunai Krūmiņai, Inai Šternfeldei, Inetai Lopenovai, Aijai Kalnmačai, Ilonai Vītolai, Alisei Abendrotei, Laimonim Mangulsonam, Silvijai Eglītei, Nellijai Ozolai, Baibai Siktārei, Alisei Petrovai, Dāvim Kozlovskim, Simonai Konstei, Laurai Mangulsonei, Montai Grīnbergai, Ingum Mežgailim, Artim Siliņam, Kristiānam Kārkliņam, Alanam Bernhardam, Lailai Ulmanei, Aleksandram Jasjukēvičam, Jānim Naurim Čukuram, Enijai Bernhardei, Violetai Anetei Birkavai, Mārtiņam Elsiņam, Verneram Lazdānam, Jānim Ansonam, Anitai Āriņai un  MMS korim, Agrai Jankovskai  un korim “ALE”, Artim Bērziņam, Monvidam Mitrauskim, Normundam Šultam, Valdim Zvēram, Rihardam Būdam, Udo Gustavsonam, SIA “Alojas novada saimniekserviss” darbiniekiem un vēl daudziem, daudziem alojiešiem, kas palīdzēja svētkiem tapt!

Sagatavoja: R. Grosa

Foto: L. Mangulsons