Aloja

VIAA projekta ietvaros SIVA nodrošina piecas profesionālās pilnveides programmas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā strādājošiem iedzīvotājiem iespēju apgūt kādu no profesionālās pilnveides izglītības programmām Jūrmalā. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tiek nodrošinātas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

SIVA piedāvā apgūt trīs uzņēmējdarbības nozares profesionālās pilnveides programmas – “Reklāmas organizēšanas pamati”, “Maza uzņēmuma vadīšana”, “Grāmatvedības pamati” – un divas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares profesionālās pilnveides programmas – “Programmatūras izstrādes pamati, izmantojot .NET ietvaru”, “Kontrelleru, mikrokontrelleru un mikroprocesoru programmēšana”.

Mācības norisināsies SIVA Koledžā – Slokas ielā 61, Jūrmalā. Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti tiek aicināti zvanīt pa tālruni 29466508 vai rakstīt uz koledza@siva.gov.lv.

Profesionālās pilnveides programmu izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienība un Latvijas valsts, savukārt strādājošās personas līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Interesenti var pieteikties mācībām no 22.septembra līdz 22.oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informāciju sagatavoja:

Jana Briede, SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste,

Tālr. 26438904, e-pasts: jana.briede@siva.gov.lv

www.siva.gov.lv

Papildu informācija:

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

Arī piektajā kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Apstiprināto mācību programmu saraksts ir pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Sekot informācijai var arī Valsts izglītības attīstības aģentūras sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.