Alojas administrācija

Atsākas bezmaksas nodarbības baseinā

Sākot ar 27. oktobri iedzīvotājiem būs pieejamas 40 bezmaksas nodarbības fizioterapeita vadībā Vidzemes Olimpiskā centra baseinā Valmierā. Nodarbības notiks 6 cilvēku grupās. Nodarbības varēs apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs, taču lielas intereses gadījumā priekšroka dalībai tajās tiks dota projekta mērķa grupai – iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastu teritorijās, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī dalībniekiem, kuri iepriekšējā sezonā fizioterapijas nodarbības nav apmeklējuši. Transports nodrošināts.

Nodarbības baseinā otrdienās un piektdienās no plkst. 14:00-15:00

Mēnesis   Oktobris Novembris Decembris Janvāris
Datums   27., 30 3. 6.  10.  13.  17. 20.24. 27. 1. 4. 8. 11. 15. 18. 22. 29 5. 8. 12. 15. 19. 22. 26. 29.

! Organizē Alojas novada sociālais dienests ! Pieteikšanās obligāta: 25749478 !

Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”  Nr.9.2.4.2/16/I/028  ietvaros.

Sagatavoja: J. Mošura