Aloja

Iznācis jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs

30. septembrī iznācis jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs. Šoreiz izdevumā lasiet:

  • kā svinīgā pasākumā tika atzīmēta Alojas Ausekļa vidusskolas 1.kārtas nodošana ekspluatācijā;
  • kā Alojā svinēja Ausekļa 170. gadskārtu;
  • domes sēdēs pieņemtie lēmumi;
  • par jauniešu projektiem;
  • par militārajām apmācībām, kas norisinājās Ozolmuižā;
  • par dažādu projektu realizēšanas darbiem
  • informācija par pasākumiem oktobrī u.c.

Izdevums pieejams pagasta pārvaldēs, tirdzniecības vietās un novada bibliotēkās. To iespējams lasīt arī elektroniski šeit