Aloja

Mūsu novada jaunie mākslinieki piedalās konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”

2020. gada 24. septembrī notika III Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” izvērtēšana. Konkursu veltītu gleznotāja, mākslas vēstures pētnieka Ģ. Eliasa daiļradei rīkoja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola. Lai rosinātu interesi par sadzīves ainu kā mākslas žanru, konkursā gleznošanā, grafikā, datorgrafikā un fotogrāfijā varēja iesniegt darbu, kurā attēlota reālistiska vai izdomāta ikdienas dzīves aina laukos.

Ļoti labus rezultātus guvuši un balvas piešķirtas mūsu novada bērniem. Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis  Edvards Pētersons ieguvis godpilno III vietu, Esterei Katei Frīdenfeldei piešķirta Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aijas Tračumas simpātiju balva. Jelgavas pašvaldības pārstāvi uzrunāja un A. Tračumas simpātiju balvu ieguva arī Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Paulas Dreimanes darbs. SIA “Kanclers” balva piešķirta  Staiceles MMS audzēknei Alisei Tiltiņai. Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotājas Inatra Vaļicka Alojā un Ārija Daugule Staicelē.

Laureātu apbalvošana iecerēta Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzejā Jelgavā, 29. oktobrī.

Sagatavoja: Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Laila Ulmane