Alojas administrācija

Domes ārkārtas sēdes (12/10/2020) darba kārtība

2020. gada 12. oktobrī, plkst. 16:00, Alojā, Jūras  ielā 13, tiek sasaukta Alojas novada Domes ārkārtas sēde ar darba kārtības jautājumiem:

1.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu atalgojumam 2020. gada septembra – decembra mēnešiem.

2.  Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Alojā iegādi.