Alojas administrācija

Brīvzemnieku pagasta bērnudārzā kopš oktobra sākuma noris pārbūves darbi

Ar š.g. 6. oktobri uzsākti pārbūves darbi Brīvzemnieku pagasta Puikules “Sabiedriskā centra” ēkā, pielāgojot daļu ēkas korpusa mazajiem pirmsskolniekiem. Tā iegūs jaunu, dzīvespriecīgu un enerģisku skatu, kā arī piepildīs pagasta centru ar bērnu smiekliem un aktīvo rosību.

Līdz šim bērnudārzs atradās Puikules muižas telpās. Telpas bija fiziski un morāli novecojušās un bērniem netika nodrošināta mūsdienīga mācību vide, kā arī netika nodrošināts normatīviem atbilstošs rotaļu laukums ar norobežotu teritoriju un videonovērošanu, kā arī nevar nodrošināt ugunsdrošības, higiēnas, veselības un vides aizsardzības prasības.

Veselības inspekcija 2020.gada 28. jūlijā iesniedza Alojas novada domei atzinumu, ka esošās telpas neatbilst higiēnas prasībām. Lai izpildītu normatīvās prasības, būtu jāveic ļoti lielas investīcijas. Līdz ar to Alojas novada dome piedāvāja alternatīvu, bērnudārzu izbūvēt “Sabiedriskajā ēkā”. Vienā ēkas pusē atrodas Brīvzemnieku pagasta pārvalde un bibliotēka, otrā – būs PII “Auseklītis” filiāle.

Ēkai plānots izveidot nodalītas telpas divām bērnu vecuma grupām, ierīkot rotaļu laukumu, pielāgotas atsevišķas ieejas un nožogot teritoriju, kā arī atjaunot ēkas fasādi. Būvdarbus plānots pabeigt 2021.gada pavasarī.

7. oktobrī Alojas novada dome parakstīja aizdevuma līgumu ar Valsts kasi par aizdevuma summu būvniecībai  147 250 EUR. Kopējās projekta izmaksas 214 561,45 EUR

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektā veic SIA “Būvdizains”, būvuzraudzību SIA “Warss +”, būvuzņēmējs SIA “REA būve”.

Sagatavoja: Projektu vadītāja Aiva Miškovska